کد شخصی سازی راست کلیک

درباره ی مدرسه

هنرستان کاردانش رایانه شهید آوینی(ره)شاهد

آدرس: خیابان پاسداران . نیستان پنجم . پلاک ۶

تلفن : ۲۲۵۵۹۲۹۲ – ۲۲۵۸۸۴۲۲ – ۲۲۵۸۸۴۲۹

مدیریت : آقای خردمند

***************************************************************

سال دوم :

رشته رایانه کاردانش

سال سوم :

رشته طراحی صفحات وب

رشته مالتی مدیا

رشته تصویرسازی

***************************************************************